Informace o činnosti Judo Ropice z.s.

 

Vážení přátele sportu,

dovolte mi představit Vám sportovní oddíl, který jsme založili na podporu aktivity mládeže V Ropici a blízkého okolí. Ke dni 27.3.2012 jsme zaregistrovali oddíl Judo ZŠ a MŠ Ropice v centrální evidenci Českého svazu juda (dále ČSJu), který sdružuje všechny členy juda v České republice. Jako vedoucí oddílu mám spolu s Jakubem Foltynem – trenérem III. třídy zodpovědnost za vedení mládeže k aktivitě a odbornou výuku juda.

Ke dni 27.8.2015 jsme oddíl registrovali u krajského soudu v Ostravě a součastně se změnil název našeho oddílu na JUDO ROPICE z.s.

Judo bylo vytvořeno profesorem Jigoro Kanem jako soubor vybraných technik z různých druhů bojových umění – především pak z jiu – jitsu. Jigoro Kano nazval tento soubor Kodokan Judo. V roce 1964 bylo Judo uznáno jako olympijský sport. Ovšem výuka juda není zaměřena pouze na aktivní výuku daného bojového umění, ale také na výchovu morálních zásad jako je respekt, úcta, čestnost, sebeovládání a další.

                        „Vzájemné blaho, všeobecná prospěšnost“.

         Jigoro Kano (jedna z hlavních myšlenek Kodokanu Judo)

 

Judo je ve své podstatě zaměřeno hlavně na obranu, čemuž odpovídá i výuka technik. Základ pro judo tvoří: 

  • technika pádů – UKEMI
  • techniky hodů – NAGE WAZA (přehozy, podmety, podrazy)
  • techniky znehybnění – KATAME WAZA (držení, páčení, škrcení)

Důležitý prvek k dobrému provedení chvatů, protichvatů a kombinací je bezpochyby pružnost a ohebnost, na které je kladen velký důraz.

 

Mezi naše další aktivy patří závodní činnost. Judo Ropice z.s. je oddíl sportovně aktivní, proto naši svěřenci budou moci praktikovat své znalosti a dovednosti na závodech ČSJu, kde budeme reprezentovat obec Ropici. Na závody budou moci jet naši žáci až po řádné přípravě (např. děti do 10 let mohou startovat až po roční přípravě).

Součásti výuky judo je rovněž skládání zkoušek na žákovské stupně (KYU) a později i mistrovských zkoušek (DAN).

 

V rámci kolektivity a udržování fyzické kondice budou rovněž podnikány výlety na hory, plavání, v letní sezoně pak 4-5 denní soustředění (obvykle v srpnu).

 

Jako milovník tohoto bojového umění – sportu chci a budu prosazovat šíření a dobré jméno českého juda, myšlenek zakladatele Jigora Kana a doufám, že se nám podaří úspěšně bojovat proti dnešnímu špatnému trendu PASIVITĚ.

 

Všichni, kteří mají zájem se stát členem našeho oddílu nebo se účastnit našich dalších aktivit (např. výletů na hory, plavání…aj.) jsou vítáni.