Mateřská škola

 

NĚCO O HISTORII:

Předškolní výchova má v obci Ropice dlouhou tradici. Spadá do 60.ých let minulého století. Mateřská škola byla tehdy umístěna do starého zámku. Nová a zároveň nynější budova byla slavnostně otevřena 15.10.1961. Nyní spadáme pod Základní školu a jsme příspěvkovou organizací, jejímž provozovatelem je Obecní úřad v Ropici. Budova je udržovaná a vylepšovaná, nejen ona. Rovněž okolí školy. Kromě české a polské třídy je v provozu školní kuchyně. V prostorách ZŠ byla vytvořena speciální třída pro děti předškolního věku. Zde mají děti program přizbůsoben tak, aby jejich příprava na vstup do ZŠ byla co nejlepší.

O DĚTI SE STARAJÍ:

VEDOUCÍ UČITELKA - Bc. ZUZANA BREZŇÁKOVÁ

P. UČITELKA - Bc. SILVIE TROMBIKOVÁ

P. UČITELKA - Bc. DAGMAR KOKOTKOVÁ

P. UČITELKA - Bc. KATEŘINA VLAHÁČOVÁ

O ČISTOTU PROSTŘEDÍ SE STARÁ:

PANÍ ŠKOLNICE: PETRA KLUZOVÁ

PANÍ UKLÍZEČKA: LUCIE MIŚOVÁ

 

Pracujeme podle Školního vzdělávacího plánu pod názvem Zelená školka. Tento program je „Sluníčkový“-jeho myšlenkové mapy připomínají kresbu sluníčka. Jeho záměry jsou prozářeny vším, co je pro člověka nejcennější, darem rozdávat, laskat, zahřívat teplem citů a lásky ke všemu kolem nás. Je zaměřen na enviromentální výchovu. Vedeme děti ke kladnému postoji k živé a neživé přírodě.

V rámci programu školy nabízíme:

 • Smíšenou třídu s celodenní individuální péčí k dětem ve věku od 2-5 let.
 • Samostatnou třídu pro předškolní děti 5-6let.
 • Práci formou Metody dobrého startu
 • Program pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou
 • Volný přístup rodičů do třídy, adaptační program
 • Plavecké kurzy
 • Lyžařské kurzy
 • V rámci vyučování pak dětem nabízíme:
 •  "Veselé pískání" (flétna)
 •   Formou hry se dále děti seznamují s anglickým jazykem
 • Volba délky odpoledního odpočinku