přednáška "Děti a hrozby IT technologií"

04.05.2017 07:16

Ve čtvrtek 6. dubna se na naší základní škole konala přednáška na téma "Děti a hrozby IT technologií". Přednášejícím byl Slavoj Raszka, který je lektorem organizace ACET ČR a lektorem projektu E-Bezpečí UP v Olomouci, a to na základních a středních školách. Jelikož v dnešní době válcuje děti nový fenomén, a tím jsou sociální sítě, rozhodli jsme se pro tuto tématiku. Prvenství mezi sociálními sítěmi má bezesporu facebook. Tyto sítě představují velké nebezpečí hlavně pro děti a mládež. Nejslabším článkem v bezpečnosti  dětí na internetu  jsou jejich rodiče, kteří nebezpečí IT technologií často podceňují. Přednáška  byla určena pro rodiče dětí základních škol prvního i druhého stupně a pracovníky s dětmi. Přednášející vysvětlil základní informace o tom, co jsou sociální sítě. Vysvětlil rodičům, jaké nebezpečí přináší, jakým hrozbám jsou vystaveny děti, pokud nesprávně užívají internet. Lektor v přednášce rodičům nastínil „desatero“ rodičů ohledně ochrany dětí na internetu. Přednáška byla vedena poutavě, rodiče měli prostor i možnost klást otázky a tak i pozdější  ohlasy byly velmi pozitivní.